Wetenschappelijke onderzoeken verzwaringsdekens

Drie wetenschappelijke onderzoeken
De grote populariteit van verzwaringsdekens blijkt welverdiend; vrijwel elke gedeelde ervaring online is positief. Het is echter belangrijk dat naast de subjectieve ervaringen ook objectief wordt gekeken naar het gebruik van verzwaringsdekens. Hier geven we een overzicht van een aantal wetenschappelijke onderzoeken naar het gebruik van verzwaringsdekens en de effecten ervan. Per onderzoek geven we een samenvatting van het resultaat uit dat onderzoek.

(1) Positieve Effecten van een Verzwaringsdeken op Slapeloosheid
Dit is een Zweeds onderzoek uitgevoerd door drie onderzoekers met ervaring op het gebied van neurowetenschappen en slaap. Dit onderzoek richt zich specifiek op mensen die lijden aan slapeloosheid, met als doel het vinden van een simpele effectieve oplossing voor het verbeteren van slaapkwaliteit. Gedurende een jaar zijn verschillende groepen deelnemers onderzocht. De deelnemers waren mannen en vrouwen met een leeftijd van 20 tot 66 jaar. Elke groep werd vier weken onderzocht. Alle deelnemers hadden bij de selectie aangegeven dat ze last hebben van chronische slapeloosheid. Voor het onderzoek mochten de deelnemers kiezen tussen een verzwaringsdeken van 6, 8 of 10 kg, op basis van welke ze het meest comfortabel vonden.

Resultaten
Objectief toonde het onderzoek aan dat de deelnemers ‘s nachts langer sliepen met het gebruik van een verzwaringsdeken. Daarnaast bewogen de deelnemers minder tijdens het slapen. Subjectief gaven de deelnemers aan dat ze met het gebruik van een verzwaringsdeken makkelijker in slaap kunnen vallen en in het algemeen beter slapen, waardoor ze in de ochtend verfrist wakker worden. 

De conclusie van het onderzoek is dat in het algemeen de deelnemers met een verzwaringsdeken een kalmere nachtrust hebben. Een verzwaringsdeken zou dus een niet-farmacologische hulpmiddel kunnen zijn om slapeloosheid te verminderen en slaapkwaliteit te verbeteren.

(2)Onderzoek naar de Veiligheid en Therapeutische Effecten van Diepe Druk Stimulatie met behulp van een Verzwaringsdeken
Dit onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift
Occupational Therapy in Mental Health (Ergotherapie in de Geestelijke Gezondheidszorg). In dit onderzoek werd onderzocht of het gebruik van een verzwaringsdeken veilig is in een liggende positie en welk effect een verzwaringsdeken heeft op stress. De deelnemers waren zowel mannen als vrouwen van 18 tot 58 jaar. Gedurende dit onderzoek werden de deelnemers gecontroleerd terwijl ze liggend een verzwaringsdeken van ongeveer 13,5 kg gebruikten. Voor en na het gebruik van een verzwaringsdeken werden drie vitale lichaamskenmerken gemeten: 1) zuurstofgehalte in het bloed; 2) bloeddruk; 3) polsslag. Door het verschil te analyseren kan worden vastgesteld of het veilig is om te liggen met een verzwaringsdeken.

Daarnaast werd met drie verschillende testen de mate van stress gemeten bij de deelnemer. Zo kon onderzocht worden of het gebruik van een verzwaringsdeken stress verminderd. Ten eerste werd de electrodermale activiteit (EDA) van de deelnemer vastgesteld. Hierbij wordt met elektronen de huidgeleiding gemeten waarbij onder andere zweetklieren een factor spelen. De resultaten van deze meting staat in verband met de mate van stress die een persoon ervaart. Voor nu gaan we niet dieper in op deze techniek.
Ook werd de stress gemeten aan de hand van een wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijst die bedoeld is om de mate van stress bij een persoon vast te stellen. Deze vragenlijst heet: “State-Trait Anxiety Inventory” (STAI). 

Ten slotte konden de deelnemers zelf in een eind enquête aangeven hoe het gebruik van een verzwaringsdeken hun gevoel van stress beïnvloedde.  

Resultaten
Objectief toonde het onderzoek aan dat het gebruik van een verzwaringsdeken geen nadelige invloed heeft op de bloeddruk, polsslag of het zuurstofgehalte in het bloed. Het onderzoek concludeert hieruit dat het voor volwassenen veilig is om een verzwaringsdeken te gebruiken. Daarnaast toonde de EDA-meting dat 33% van de deelnemers door het gebruik van een verzwaringsdeken verminderde stress voelde. Verder toonde de STAI-vragenlijst dat 63% van de deelnemers lagere mate van stress ervaarden na het gebruik van een verzwaringsdeken. Subjectief toonde het onderzoek met de eind enquête dat 78% van de deelnemers minder stress voelde door het gebruik van een verzwaringsdeken. Veel deelnemers ervaarden meer ontspanning dan de objectieve meetinstrumenten aantoonden. 

Het onderzoek concludeert dat het voor volwassenen veilig is om een verzwaringsdeken te gebruiken en dat een ruime meerderheid kalmeert en minder stress ervaart door het gebruik van een verzwaringsdeken.

(3)Gebruik van baldeken bij aandachtsstoornis/hyperactiviteit en slaapproblemen
Dit onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift
Nordic journal of psychiatry (Noords tijdschrift voor psychiatrie). Dit onderzoek kijkt naar het effect van een baldeken, een type verzwaringsdeken, bij kinderen met ADHD van 8-13 jaar. De slaap van de deelnemers werd voor 28 nachten gecontroleerd. Tijdens 14 van deze nachten sliepen de deelnemers met een verzwaringsdeken. Een aantal punten werden bijgehouden: de duur tot het in slaap vallen; het aantal keren wakker worden; de totale slaapduur; en de belasting die ouders en leraren ervaren door de ADHD-symptomen van het kind.

Resultaten
Het onderzoek toonde aan dat het gebruik van een verzwaringsdeken gemiddeld de duur tot in slaap vallen verlaagt met 39,4%. Opvallend was dat met een normale deken 19% van de deelnemers gemiddeld meer dan 30 minuten nodig had om in slaap te vallen, terwijl bij het gebruik van een verzwaringsdeken geen één deelnemer meer dan 30 minuten nodig had om in slaap te vallen. Daarnaast zorgde de verzwaringsdeken voor gemiddeld een langere slaapduur, terwijl het aantal keren wakker worden juist afnam. Ten slotte gaven de leraren aan dat de kinderen overdag zowel een betere activiteitenniveau als aandachtsspanne hebben als ze slapen met een verzwaringsdeken.

De conclusie van het onderzoek: een verzwaringsdeken is een relevant en effectief hulpmiddel om de slaapkwaliteit van kinderen met ADHD te verbeteren. Daarnaast kan het overdag een positief effect hebben op de symptomen.

Bronnen

Onderzoek 1
Ackerley, R., Olausson, H., & Badre, G. (2015, mei). Positive effects of a weighted blanket on insomnia. Opgehaald van Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/279846113_Positive_effects_of_a_weighted_blanket_on_insomnia

Onderzoek 2
BS, B. M., Champagne, T. T., Krishnamurty, S., & Dickson, D. (2008, maart). Exploring the Safety and Therapeutic Effects of Deep Pressure Stimulation Using a Weighted Blanket. Opgehaald van ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/233228002_Exploring_the_Safety_and_Therapeutic_Effects_of_Deep_Pressure_Stimulation_Using_a_Weighted_Blanket

Onderzoek 3
Hvolby, A., & Bilenberg, N. (2011, april). Use of Ball Blanket in attention-deficit/hyperactivity disorder sleeping problems. Opgehaald van ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/45387649_Use_of_Ball_Blanket_in_attention-deficithyperactivity_disorder_sleeping_problems